Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
19. 10. 2004 Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení
1. 11. 2004 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí
1. 11. 2004 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí
3. 11. 2004 Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"
3. 11. 2004 Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"
25. 5. 2005 Podání žádosti o grant u odboru umění a knihoven
20. 6. 2006 Vyhlašování (rušení a změny) rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a povolení výkonu rybářského práva
27. 6. 2006 Problematika určení správy drobných vodních toků
27. 6. 2006 Podnět k provedení přezkumného řízení pravomocného správního rozhodnutí krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy
12. 7. 2006 Uznání honiteb

Stránka