Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
17. 9. 2021 Reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu
17. 9. 2021 Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě
17. 9. 2021 Využívání rádiových kmitočtů - základní informace
17. 9. 2021 Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
17. 9. 2021 Využívání rádiových kmitočtů při výkonu komunikačních činností podle všeobecného oprávnění
17. 9. 2021 Podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Českému telekomunikačnímu úřadu
17. 9. 2021 Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi
17. 9. 2021 Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí
17. 9. 2021 Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť
17. 9. 2021 Umístění stavby na lesním pozemku

Stránka