Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
5. 11. 2013 Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy
10. 4. 2015 Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků
17. 9. 2021 Podezření na zdravotní potíže související pravděpodobně s konzumací potravin
17. 9. 2021 Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti
17. 9. 2021 Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti
17. 9. 2021 Podmínky uznávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali specializovanou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jiném členském stát
17. 9. 2021 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů
17. 9. 2021 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice
22. 12. 2014 Podnět k instalování kamerového systému
27. 6. 2006 Podnět k provedení přezkumného řízení pravomocného správního rozhodnutí krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy

Stránka