Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
3. 3. 2014 Nahlížení do matričních knih a sbírek listin
18. 4. 2018 Nahlížení do rejstříků registrovaných církví a náboženských společností, evidovaných právnických osob, svazů církví a náboženských společností
17. 9. 2021 Náhrada škody způsobené zvěří
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - civilní služba (do 22.12.2004) a vojenská služba (do 30.6.2016)
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba evidence u úřadu práce
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba péče o osobu bezmocnou, závislou
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, a to bez ohledu na to, zda občan v této době pobírá dávky nemocenského pojištění či nikoliv
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - péče o dítě do 4 let věku

Stránka