Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
17. 9. 2021 Změna výplaty důchodu
17. 9. 2021 Zásilky do zahraničí
17. 9. 2021 Nesrovnalosti při poskytování poštovních služeb
17. 9. 2021 Rušení nebo chybovost signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty
17. 9. 2021 Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby
17. 9. 2021 Reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu
17. 9. 2021 Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě
17. 9. 2021 Využívání rádiových kmitočtů - základní informace
17. 9. 2021 Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
17. 9. 2021 Využívání rádiových kmitočtů při výkonu komunikačních činností podle všeobecného oprávnění

Stránka