Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
17. 9. 2021 Využívání archivních informací
17. 9. 2021 Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci
17. 9. 2021 Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi)
17. 9. 2021 Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalých bezpečnostních složek
17. 9. 2021 Podání trestního oznámení
17. 9. 2021 Podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti
17. 9. 2021 Vydání osvědčení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky
17. 9. 2021 Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích
17. 9. 2021 Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)
17. 9. 2021 Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob

Stránka