Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
27. 9. 2007 Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Líně ze dne 26. 9. 2007 (archiv)
7. 2. 2007 Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Líně ze dne 1. 2. 2007 (archiv)
26. 6. 2008 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Líně ze dne 25. 6. 2008 (archiv)
3. 10. 2008 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Líně z 29. 9. 2008 (archiv)
29. 4. 2015 Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci (archiv)
17. 9. 2021 Úprava vdovských důchodů
17. 9. 2021 Úprava důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu
17. 9. 2021 Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob
10. 12. 2015 Úplatný převod nepotřebného movitého majetku
5. 12. 2014 Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v řízení trestním, v soudnictví správním, jakož i v těch případech, kdy stát odpovídá za postup notáře či soudního exekutora

Stránka