Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
1. 1. 2017 Pohřebné
12. 1. 2017 Podpora v nezaměstnanosti
27. 6. 2006 Podnět k provedení přezkumného řízení pravomocného správního rozhodnutí krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy
22. 12. 2014 Podnět k instalování kamerového systému
17. 9. 2021 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice
17. 9. 2021 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů
17. 9. 2021 Podmínky uznávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali specializovanou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jiném členském stát
17. 9. 2021 Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti
17. 9. 2021 Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti
17. 9. 2021 Podezření na zdravotní potíže související pravděpodobně s konzumací potravin

Stránka