Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
23. 3. 2015 Vystavení lustračního osvědčení na žádost organizace
23. 3. 2015 Vystavení opisu lustračního osvědčení
9. 4. 2015 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hodnotitel rizik ukládání odpadů
10. 4. 2015 Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
10. 4. 2015 Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků
10. 4. 2015 Posečkání daně
10. 4. 2015 Prominutí (příslušenství) daně
10. 4. 2015 Žádost o vrácení přeplatku daně
10. 4. 2015 Doručení vyrozumění o výši daňových nedoplatků a upozornění na následky spojené s jejich neuhrazením podle § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")
10. 4. 2015 Oznámení změny registračních údajů

Stránka