Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
18. 4. 2018 Nahlížení do rejstříků registrovaných církví a náboženských společností, evidovaných právnických osob, svazů církví a náboženských společností
25. 8. 2005 Náhrada škody způsobené zvěří
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - civilní služba (do 22.12.2004) a vojenská služba (do 30.6.2016)
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - doba evidence u úřadu práce
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - doba péče o osobu bezmocnou, závislou
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - doba po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, a to bez ohledu na to, zda občan v této době pobírá dávky nemocenského pojištění či nikoliv
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - doba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - péče o dítě do 4 let věku
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (do 31.12.2009 plného invalidního důchodu)

Stránka