Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
18. 10. 2017 Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi
18. 10. 2017 Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí
18. 10. 2017 Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť
18. 10. 2017 Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě
15. 10. 2017 Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem
15. 10. 2017 Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou
15. 10. 2017 Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, která je současně zaměstnancem (a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů)
15. 10. 2017 Odvod pojistného za osobu samostatně výdělečně činnou, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost
15. 10. 2017 Žádost osoby samostatně výdělečně činné o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění
15. 10. 2017 Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů

Stránka