Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
17. 9. 2021 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič
17. 9. 2021 Žádost o zkoušku ze znalosti hub a vydání osvědčení
17. 9. 2021 Získání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany
17. 9. 2021 Získání osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby
17. 9. 2021 Získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (balneotechnik)
17. 9. 2021 Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání
17. 9. 2021 Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice dle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmace
17. 9. 2021 Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceut
17. 9. 2021 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
17. 9. 2021 Podmínky uznávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali specializovanou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jiném členském stát

Stránka