Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
24. 6. 2015 Zájem o provozování televizního nebo rozhlasového vysílání s původním programem prostřednictvím družic, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů, a zemského digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů (DVB-T)
24. 6. 2015 Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu nebo programu
24. 6. 2015 Zájem o provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
10. 6. 2015 Získání dotace ze státního rozpočtu na ochranu movitého kulturního dědictví
10. 6. 2015 Vývoz předmětů kulturní hodnoty z území České republiky, prodej předmětů kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo prodej předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy
10. 6. 2015 Zápis sbírky muzejní povahy do centrální evidence sbírek
10. 6. 2015 Získání dotace ze státního rozpočtu na ochranu movitého kulturního dědictví
20. 5. 2015 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)
20. 5. 2015 Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč
11. 5. 2015 Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ojeté silniční vozidlo, dovezené z jiného členského státu Evropské unie

Stránka