Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
16. 4. 2018 Náhradní doba pojištění - pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (do 31.12.2009 plného invalidního důchodu)
16. 4. 2018 Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
12. 4. 2018 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
12. 4. 2018 Uzavírka pozemní komunikace
12. 4. 2018 Zvláštní užívání - nadměrná přeprava
12. 4. 2018 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
12. 4. 2018 Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
12. 4. 2018 Povolení stavby v silničním ochranném pásmu
12. 4. 2018 Návrh na změnu dopravního značení
12. 4. 2018 Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu

Stránka