Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
3. 3. 2014 Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně
21. 3. 2014 Nakládání s nepoužitelnými léčivy
1. 4. 2003 Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (do 31.12.2009 plného invalidního důchodu)
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - péče o dítě do 4 let věku
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, a to bez ohledu na to, zda občan v této době pobírá dávky nemocenského pojištění či nikoliv
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba péče o osobu bezmocnou, závislou
17. 9. 2021 Náhradní doba pojištění - doba evidence u úřadu práce

Stránka