Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
3. 12. 2013 Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky nebo národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady
5. 11. 2013 Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy
5. 11. 2013 Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy
18. 10. 2017 Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí
3. 3. 2014 Uzavření manželství zmocněncem
12. 4. 2018 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
3. 12. 2013 Přemístění movité věci, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou
24. 8. 2012 Žádost žáka (studenta) ke změně oboru vzdělání a přestupu na jinou školu
24. 6. 2015 Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu nebo programu
12. 4. 2018 Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Stránka