Obsah

 

Obecní úřad Líně

 

Obec Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D Praha-Plzeň-Rozvadov.
     Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena. 
     V Líních žije v současné době 2400 obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450 obyvateli.
     Místním občanům slouží základní síť obchodů a služeb a také další občanská vybavenost je na dobré úrovni. V místě je k dispozici základní i mateřská škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nově zrekonstruovaná tělocvična v sokolovně, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty a na Sulkově společenský sál v objektu místní tělovýchovné jednoty.
     Během posledních 15 let došlo na celém území obce k výraznému zkvalitnění technické infrastruktury. Dokončena byla výstavba vodovodních řadů, byla realizována komplexní plynofikace, podařilo se postavit a zprovoznit novou čistírnu odpadních vod a na ni navazující kanalizační síť.
     Vynikající geografická i dopravní poloha dává Líním dobré předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj. V současné době jsou největšími místními zaměstnavateli firmy Gühring, FLOP – Dopravní značení, Schneider Bohemia a C&C Líně. Také s jejich přispěním se míra nezaměstnanosti v obci drží výrazně pod celostátním průměrem. V souladu se schváleným územním plánem Plzeňské aglomerace je možno očekávat další rozvoj podnikatelských aktivit.
     Postupně se zlepšuje také rekreační zázemí obce. Hojně navštěvován je sportovní areál s vodní nádrží v krásném lesním prostředí, ke sportovnímu rybolovu slouží rybník Okružinka, obcí prochází trasa nově budované cyklotrasy. Rekreační charakter mají také Sulkovské lesy, navazující na lesní komplexy v sousedství plzeňských čtvrtí Nová Hospoda a Valcha.

Zobrazit více #


Obecní úřad Líně

Adresa: Plzeňská 145
330 21 Líně
   
Tel.: 377 911 234
E-mail: evidence@obec-line.cz
Inter. stránky: www.obec-line.cz
ID: 74zbtpk
   
Starosta: Bc. Michal Gotthart
Místostarosta: Petr Benedikt
   
Úřední hodiny  
Pondělí: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

~

Novinky:

 

27. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví: Zdůvodnění nařízených opatření

Aktuální informaceZobrazit více

27. 10. - 26. 11. 2020

Dražební vyhláška nemovitých věcí, spisová zn. 134 EX 03188/16-584

Úřední deskaZobrazit více

27. 10. - 12. 11. 2020

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060737482 dne 11.11.2020

Úřední deskaZobrazit více

22. 10. - 30. 11. 2020

Omezení pro navštěvování dětských hřišť a venkovních sportovišť

Úřední deskaZobrazit více

22. 10. - 30. 11. 2020

Oznámení spol. ČEVAK o omezení provozu

Úřední deskaZobrazit více

22. 10. - 30. 11. 2020

Doporučení České lékárnické komory občanům

Úřední deskaZobrazit více

22. 10. - 30. 11. 2020

Uzavření Místní knihovny Líně v souvislosti s onemocněním COVID-19

Úřední deskaZobrazit více

16. 10. - 2. 11. 2020

Exekuce proti povinnému: Jan Farkaš (OA, BMW 316 TI)

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. - 31. 12. 2020

Triumfa s.r.o. - omezení provozu kanceláře na adrese Plzeňská 145, Líně

Úřední deskaZobrazit více

18. 9. - 31. 12. 2020

KHS - Doporučení pro obyvatelstvo Plzeňského kraje v boji proti COVID-19

Úřední deskaZobrazit více

27. 8. - 31. 12. 2020

Oznámení o provedení stavby "Líně, PS, Družstevní, ppč. 702, kNN"

Úřední deskaZobrazit více

25. 8. - 31. 12. 2020

Všeobecné podmínky pro prodávání/dodávání těl zvěře v kůži a peří v malém množství a ceník zvěřiny MS-Líně z.s.

Úřední deskaZobrazit více

28. 7. 2020 - 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

6. 4. 2020 - 31. 12. 2022

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

Úřední deskaZobrazit více

26. 2. - 31. 12. 2020

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Úřední deskaZobrazit více

27. 11. 2019 - 31. 12. 2020

Ternín svozů Směsného komunálního odpadu 2020.

Úřední deskaZobrazit více

5. 9. 2019 - 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy.

Úřední deskaZobrazit více

3. 6. 2019 - 31. 12. 2024

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY P3,50/30 p.p.č. 1303-1306, LÍNĚ - informace o projektu spolufinancovaném Evropskou unií

Úřední deskaZobrazit více

19. 3. 2019 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

19. 9. 2017 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017

Úřední deskaZobrazit více

3. 10. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

4. 8. 2014 - 31. 12. 2023

Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník

Úřední deskaZobrazit více