Navigace

Obsah

 

Obecní úřad Líně

 

Obec Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D Praha-Plzeň-Rozvadov.
     Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena. 
     V Líních žije v současné době 2400 obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450 obyvateli.
     Místním občanům slouží základní síť obchodů a služeb a také další občanská vybavenost je na dobré úrovni. V místě je k dispozici základní i mateřská škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nově zrekonstruovaná tělocvična v sokolovně, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty a na Sulkově společenský sál v objektu místní tělovýchovné jednoty.
     Během posledních 15 let došlo na celém území obce k výraznému zkvalitnění technické infrastruktury. Dokončena byla výstavba vodovodních řadů, byla realizována komplexní plynofikace, podařilo se postavit a zprovoznit novou čistírnu odpadních vod a na ni navazující kanalizační síť.
     Vynikající geografická i dopravní poloha dává Líním dobré předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj. V současné době jsou největšími místními zaměstnavateli firmy Gühring, FLOP – Dopravní značení, Schneider Bohemia a C&C Líně. Také s jejich přispěním se míra nezaměstnanosti v obci drží výrazně pod celostátním průměrem. V souladu se schváleným územním plánem Plzeňské aglomerace je možno očekávat další rozvoj podnikatelských aktivit.
     Postupně se zlepšuje také rekreační zázemí obce. Hojně navštěvován je sportovní areál s vodní nádrží v krásném lesním prostředí, ke sportovnímu rybolovu slouží rybník Okružinka, obcí prochází trasa nově budované cyklotrasy. Rekreační charakter mají také Sulkovské lesy, navazující na lesní komplexy v sousedství plzeňských čtvrtí Nová Hospoda a Valcha.

Zobrazit více #


Obecní úřad Líně

Adresa: Plzeňská 145
330 21 Líně
   
Tel.: 377 911 234
E-mail: evidence@obec-line.cz
Inter. stránky: www.obec-line.cz
ID: 74zbtpk
   
Starosta: Bc. Michal Gotthart
Místostarosta: Petr Benedikt
   
Úřední hodiny  
Pondělí: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

~

Novinky:

 

4. - 18. 4. 2020

Autobusové výlety Klubu českých turistů, odbor Líně v dubnu.

Sportovní akceZobrazit více

2. - 25. 4. 2020

Opatření obecné povahy - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24. dubna 2020.

Úřední deskaZobrazit více

31. 3. - 31. 5. 2020

Omezení provozu v ordinaci prakticlkého lékaře MUDr. Fialové

Úřední deskaZobrazit více

11. - 12. 4. 2020 začátek od 14:00

Zdobení obří kraslice 2020

Kulturní akceZobrazit více

27. 3. - 16. 4. 2020

ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (Dobřanská, U Rybníka).

Úřední deskaZobrazit více

27. 3. - 16. 4. 2020

ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (Hornická).

Úřední deskaZobrazit více

26. 3. - 15. 4. 2020

ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

Úřední deskaZobrazit více

25. 3. - 1. 5. 2020

Zápis k povinné školní docházce na rok 2020/2021

Úřední deskaZobrazit více

24. 3. 2020

Nabídka bavlněných roušek

Aktuální informaceZobrazit více

24. 3. - 9. 4. 2020

Sběrný dvůr, otvírací doba v době nouzového stavu (Eko-Separ).

Úřední deskaZobrazit více

23. 3. - 8. 4. 2020

Péče o roušku !

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. - 15. 4. 2020

Omezení provozu Obecního úřadu Líně pro veřejnost

Úřední deskaZobrazit více

13. 3. - 15. 4. 2020

Uzavření venkovních sportovišť a dětských hřišť v souvislosti s onemocněním COVID-19

Úřední deskaZobrazit více

13. 3. - 15. 4. 2020

Uzavření Místní knihovny Líně a Obecního domu Líně v souvislosti s onemocněním COVID-19

Úřední deskaZobrazit více

26. 2. - 31. 12. 2020

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Úřední deskaZobrazit více

10. 12. 2019 - 13. 6. 2020

Změny jízdních řádu od 15.12.2019 linek zařazených do IDP

Úřední deskaZobrazit více

27. 11. 2019 - 31. 12. 2020

Ternín svozů Směsného komunálního odpadu 2020.

Úřední deskaZobrazit více

5. 9. 2019 - 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy.

Úřední deskaZobrazit více

3. 6. 2019 - 31. 12. 2024

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY P3,50/30 p.p.č. 1303-1306, LÍNĚ - informace o projektu spolufinancovaném Evropskou unií

Úřední deskaZobrazit více

19. 3. 2019 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

19. 9. 2017 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017

Úřední deskaZobrazit více

3. 10. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

4. 8. 2014 - 31. 12. 2023

Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník

Úřední deskaZobrazit více