Navigace

Obsah

Sběrný dvůr odpadů

Adresa

699
33021 Líně

GPS: 49° 41′ 29.021″N  13° 16′ 12.739″E

zobrazit v mapě

Sběrný dvůr odpadů

Adresa: Líně 699, 330 21 Líně


Provozovatel Sběrného dvora:

Společnost EKO SEPAR Nýřany, s.r.o., tel. 377 931 338

Otevírací doba:

pondělí 14.00 – 18.00 h
středa  14.00 – 18.00 h
sobota  8.00 – 12.00 h

Přehled hlavních odpadů, které je možno na sběrném dvoře odevzdávat:

-motorové, převodové a jiné mazací oleje
-obaly znečištěné škodlivinami
-olejové filtry, čistící tkaniny
-pneumatiky *
-olověné akumulátory
-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek *
-papír a lepenka
-sklo
-textilní materiály
-zářivky
-ledničky a mrazáky *
-barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
-elektronický odpad – televize, monitory PC *
-elektronický odpad ostatní
-dřevo
-plasty
-kovy
-biologicky rozložitelný odpad (listí, větve, tráva)
-objemný odpad
-stavební odpad – směs*
-nekovový odpad z autovraků *
-stará okna (po vybourání ze stavby) *
-sanitární keramika *

Podmínky pro odevzdání odpadu:


a) zdarma mohou odevzdávat odpad občané Líní, kteří se prokáží občanským průkazem s údajem o trvalém bydlišti v obci

b) za poplatek mohou odpad odevzdávat

  • právnické osoby podnikající bez ohledu na sídlo právnické osoby

  • fyzické osoby podnikající na základě zákona o živnostenském podnikání bez ohledu na místo podnikání

  • ostatní fyzické osoby, které nemají trvalé bydliště v obci Líně

Poplatky budou hrazeny podle aktuálních ceníků vyvěšených v areálu sběrného dvora.


Poznámka:
U odpadů označených * je stanoveno maximální množství na 1 osobu, při jeho překročení může být vybírán poplatek. Na ledničky, mrazáky, televize, monitory PC, pračky, myčky apod. Se toto opatření vztahuje pouze v případě, že budou odevzdávány nekompletní; v kompletním stavu budou přijímány bez ohledu na množství zdarma – v rámci zajištění zpětného odběru elektrozařízení.