Navigace

Obsah

Klub českých turistů, odbor Líně

 
P R E Z E N T A C E  Klubu českých turistů, odbor Líně

           

Název:  Klub českých turistů, odbor Líně

              (zkráceně KČT, odbor Líně)

 

kontakt : KČT, odbor Líně, Hornická 171,                      .         .            33021 Líně                                   

e-mailová adresa :  kctline@seznam.cz

 

předseda odboru :  Karel Lukáš, Hornická 171, 330 21 Líně                                  

                              mobil: 732 484 976 

 

webové stránky odboru: http://kctline.euweb.cz


webové stránky oblasti KČT Plzeňského kraje:  http://www.plzenskykraj.kct.cz/

 

webové stránky Ústředí KČT:  http://www.kct.cz/cms/

 

Základní informace o odboru:

 

Klub českých turistů, odbor Líně je jedním z odborů Oblasti Klubu českých turistů Plzeňského kraje, která sdružuje 31 odborů a několik  turistických oddílů mládeže (TOM). V kraji je vyznačeno přes 4 100 km pěších turistických tras a 3 300 km cykloturistických tras.

 

Náš odbor byl založen 29.března 1988 při Tělovýchovné jednotě Baník Líně. Odbor je řízený Oblastním výborem KČT Plzeňského kraje podle stanov Ústředí KČT. Od 1.9. 2013 vystupuje O KČT Líně jako samostatný právní subjekt. Členové odboru se věnují  pěší turistice, cykloturistice a lyžařské turistice.

 

Odbor každoročně pořádá 3 hlavní turistické akce v naší obci. V měsíci květnu Líňský maraton, v prosinci Předvánoční pochod a Vánoční pochod a 2 akce pěší turistiky mimo obec.
Dále pořádáme autobusové zájezdy na námi připravené akce pěší turistiky do různých lokalit v našem kraji i mimo něj. Dále organizujeme krátké vycházky pěší turistiky se zaměřením na kulturně poznávací činnost v našem kraji, jednodenní i vícedenní  akce cykloturistiky  a v zimních měsících akce lyžařské turistiky.

 

Každý člen se může podle vlastního uvážení věnovat výkonnostní turistice a sportovními výkony se může zapojit do plnění výkonnostních odznaků a plnit oblastní a tematické turistické odznaky spojené s návštěvou a poznáváním kulturních a přírodních památek, hradů, zámků a rozhleden a nebo může provozovat rekreační turistiku jen pro své potěšení a zdraví pohyb v přírodě na jednotlivých turistických akcích uvedených v oblastním nebo celostátním kalendáři  turistických akcí.

 

V našich řadách máme vedoucí a cvičitele pěší tutistiky a cykloturistiky a značkaře pěších tras a cyklotras. Značkaři se starají o jejich obnovu, o vyznačování nových tras a kontrolu stávajících tras.

 

Informace o připravovaných a již uskutečněných turistických akcích našeho odboru a ostatních odborů KČT a o dění v našem odboru získávají členové odboru a občané z Líní a Sulkova ve vývěsní skřínce umístěné u zastávky ČSAD v Líních ve směru na Plzeň a na webových stránkách http://kctline.euweb.cz .

 

Srdečně Vás zveme na pochody, zájezdy a výlety našeho odboru a  v případě zájmu o členství budete u nás v odboru vítáni.