Navigace

Obsah

Formuláře


Bytové hospodářství

Pravidla pronájmu bytů ve vlastnictví obce Líně - zde ke stažení

Žádost o pronájem bytu - zde ke stažení

Dům s pečovatelskou službou:  1) Žádost o pronájem bytu v DPS

 2) Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o úmístění do DPS

 

Vítání občánků

Přihláška na "Vítání občánků" - zde ke stažení

 

Poplatek ze psů

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti pro poplatek ze psů - zde ke stažení 

 

EKOSEPAR

EKOSEPAR - přihláška k odvozu a likvidaci komunálního odpadu - Přihláška

EKOSEPAR - žádost o provedení změny svozu - Žádost o provedení změny

 

 

Kácení stromů

Žádost o povolení k pokácení stromů - zde ke stažení

 

Komunikace

Žádost o připojení sjezdu ke komunikaci - zde ke stažení