Navigace

Obsah

Úřední deska


Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (covid-19) 23.09.2020 04.10.2020
Triumfa s.r.o. - omezení provozu kanceláře na adrese Plzeňská 145, Líně 21.09.2020 31.12.2020
KHS - Doporučení pro obyvatelstvo Plzeňského kraje v boji proti COVID-19 18.09.2020 31.12.2020
Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje - Oznámení o době a místě konání voleb 17.09.2020 05.10.2020
Václavská pouť 2020 - program je zrušen vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci na Plzeňsku! 17.09.2020 28.09.2020
Svolání zasedání zastupitelstva obce 15.09.2020 24.09.2020
Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Plzeň (ÚPP) 11.09.2020 26.10.2020
Dražba proti povinnému: J. Farkaš - předmět dražby vozidlo BMW 316 11.09.2020 28.09.2020
Omezení dodávky vody v ul. Plzeňská a ul. Tlučenská dne 10.9.2020 09.09.2020 09.10.2020
Uzavření sběrného dvora - září 2020 03.09.2020 29.09.2020
Výkup jablek 03.09.2020 30.09.2020
Oznámení o provedení stavby "Líně, PS, Družstevní, ppč. 702, kNN" 27.08.2020 31.12.2020
Všeobecné podmínky pro prodávání/dodávání těl zvěře v kůži a peří v malém množství a ceník zvěřiny MS-Líně z.s. 25.08.2020 31.12.2020
Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje - Stanovení minimálního počtu členů OVK 03.08.2020 03.10.2020
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 28.07.2020 31.12.2022
Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212 06.04.2020 31.12.2022
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ 26.02.2020 31.12.2020
Ternín svozů Směsného komunálního odpadu 2020. 27.11.2019 31.12.2020
Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy. 05.09.2019 31.12.2022
REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY P3,50/30 p.p.č. 1303-1306, LÍNĚ - informace o projektu spolufinancovaném Evropskou unií E 03.06.2019 31.12.2024
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 19.03.2019 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017 19.09.2017 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 03.10.2016 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN 16.03.2016 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 12.10.2015 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 12.10.2015 31.12.2023
Informace o projektu podpořeném z ROP Jihozápad E 25.09.2015 25.09.2020
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 25.02.2015 31.12.2023
Změna jízního řádu platnost od 1.3.2015 do 12.12.2015 18.02.2015 12.12.2015
Oznámení o omezení provozu knihovny Líně 08.12.2014 03.01.2015
Informace o přerušení dodávky elektřiny 26.11.2014 09.12.2014
Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník 04.08.2014 31.12.2023

Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočet obce