Navigace

Obsah

Úřední deska


Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Volba prezidenta ČR 2023 - stanovení počtu a sídel okrskových volebních komisí 29.11.2022 28.01.2023
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Holub Kristián, Plzeňská 108, Líně 28.11.2022 14.12.2022
Sběrný dvůr Líně - provozní doba o svátcích 25.11.2022 31.12.2022
Oznámení o přerušení dodávky el. energie č. 110060866059 dne 14.12.2022 od 8:00 - 14:00h 23.11.2022 15.12.2022
Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích sil. I. tř., Plzeň sever v r. 2023 22.11.2022 08.12.2022
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Opatření obecné povahy 03.11.2022 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2022 06.05.2022 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) §§64-65 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2021 14.04.2021 31.12.2023
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 28.07.2020 31.12.2022
Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212 06.04.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy. 05.09.2019 31.12.2022
REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY P3,50/30 p.p.č. 1303-1306, LÍNĚ - informace o projektu spolufinancovaném Evropskou unií E 03.06.2019 31.12.2024
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 19.03.2019 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017 19.09.2017 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 03.10.2016 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN 16.03.2016 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 12.10.2015 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 12.10.2015 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 25.02.2015 31.12.2023
Změna jízního řádu platnost od 1.3.2015 do 12.12.2015 18.02.2015 12.12.2015
Informace o přerušení dodávky elektřiny 26.11.2014 09.12.2014
Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník 04.08.2014 31.12.2023

Doručování veřejnou vyhláškou

Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočet obce