Obsah

Obec Líně se na základě ústavního zákona č. 294/1990 Sb. dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tj. 24. listopadu 1990, stala ze zákona právnickou osobou.Obec Líně provozuje svoji činnost v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.