Obsah

Pronájem bytu

 

Žádost o pronájem bytu - zde ke stažení

Žádost o pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou - zde ke stažení

 

Poplatek ze psů

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti pro poplatek ze psů - zde ke stažení

 

EKOSEPAR

EKOSEPAR - přihláška k odvozu a likvidaci komunálního odpadu - zde ke stažení

EKOSEPAR - žádost o provedení změny svozu - zde ke stažení

 

Kácení stromů

Žádost o povolení k pokácení stromů - zde ke stažení