Obsah

Orgány obce:

zastupitelstvo obce (15 členů)
rada obce (5 členů)
starosta
obecní úřadStatutární orgán:

starostaOrgány zastupitelstva obce:

finanční výbor
kontrolní výborOrgány rady obce:

bytová komiseObecní úřad:

uvolnění funkcionáři:
starosta
místostarosta

 

pracovníci zařazení do OÚ:

pracovnice evidence obyvatel
účetní
lesní
vedoucí čety údržby
pracovníci čety údržby
uklízečkaOrganizační složky zřízené obcí:

Místní knihovna LíněPříspěvkové organizace zřízené obcí:

Základní škola Líně, okres Plzeň-sever