Obsah

Žádosti a další podání lze zasílat na adresu Obecního úřadu Líně:
 
Obecní úřad Líně
Plzeňská 45
330 21 Líně

 

evidence@obec-line.cz