Obsah

 

Obecní úřad Líně

 

Obec Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D Praha-Plzeň-Rozvadov.
     Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena. 
     V Líních žije v současné době 2400 obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450 obyvateli.
     Místním občanům slouží základní síť obchodů a služeb a také další občanská vybavenost je na dobré úrovni. V místě je k dispozici základní i mateřská škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nově zrekonstruovaná tělocvična v sokolovně, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty a na Sulkově společenský sál v objektu místní tělovýchovné jednoty.
     Během posledních 15 let došlo na celém území obce k výraznému zkvalitnění technické infrastruktury. Dokončena byla výstavba vodovodních řadů, byla realizována komplexní plynofikace, podařilo se postavit a zprovoznit novou čistírnu odpadních vod a na ni navazující kanalizační síť.
     Vynikající geografická i dopravní poloha dává Líním dobré předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj. V současné době jsou největšími místními zaměstnavateli firmy Gühring, FLOP – Dopravní značení, Schneider Bohemia a C&C Líně. Také s jejich přispěním se míra nezaměstnanosti v obci drží výrazně pod celostátním průměrem. V souladu se schváleným územním plánem Plzeňské aglomerace je možno očekávat další rozvoj podnikatelských aktivit.
     Postupně se zlepšuje také rekreační zázemí obce. Hojně navštěvován je sportovní areál s vodní nádrží v krásném lesním prostředí, ke sportovnímu rybolovu slouží rybník Okružinka, obcí prochází trasa nově budované cyklotrasy. Rekreační charakter mají také Sulkovské lesy, navazující na lesní komplexy v sousedství plzeňských čtvrtí Nová Hospoda a Valcha.

Zobrazit více #


Obecní úřad Líně

Adresa: Plzeňská 145
330 21 Líně
   
Tel.: 377 911 234
E-mail: evidence@obec-line.cz
Inter. stránky: www.obec-line.cz
ID: 74zbtpk
   
Starosta: Bc. Michal Gotthart
Místostarosta: Petr Benedikt
   
Úřední hodiny  
Pondělí: 07:30 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 12:00
13:00 - 17:00

~

Novinky:

 

14. - 19. 12. 2017

1. zasedání okrskových komisí pro volby Volba prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13.1.2018

Úřední deskaZobrazit více

14. 12. 2017 - 2. 1. 2018

EKO-SEPAR Nýřany s.r.o. - provozní doba sběrného dvora mezi vánočními svátky

Úřední deskaZobrazit více

25. 12. 2017 začátek od 13:00

Vánoční pochod - 30. ročník

Kulturní akceZobrazit více

5. 12. 2017 - 31. 12. 2018

Termíny svozů směsného komunálního odpadu v obci Líně na rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

31. 12. 2017 začátek od 20:00

Silvestrovská zábava

Kulturní akceZobrazit více

1. 12. 2017 - 1. 1. 2018

Změna jízdních řádů od 10.12.2017

Úřední deskaZobrazit více

28. 11. 2017 - 13. 1. 2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR

Úřední deskaZobrazit více

24. 11. - 27. 12. 2017

Vyhlášení platnosti - obnoveného katastrálního operátu

Úřední deskaZobrazit více

25. 10. 2017 - 31. 1. 2018

Nová výzva kotlíkových dotací

Úřední deskaZobrazit více

19. 9. 2017 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017

Úřední deskaZobrazit více

28. 8. 2017 - 10. 1. 2018

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky

Úřední deskaZobrazit více

30. 6. - 31. 12. 2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (30.6.2017)

Úřední deskaZobrazit více

17. 2. - 31. 12. 2017

Ceník sběrného odpadu pro sběrný dvůr obce Líně na rok 2017

Úřední deskaZobrazit více

13. 12. 2016 - 31. 12. 2017

Termíny svozů směsného komunálního odpadu 2017

Úřední deskaZobrazit více

3. 10. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

4. 8. 2014 - 31. 12. 2023

Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník

Úřední deskaZobrazit více