Obsah

 

Obecní úřad Líně

 

Obec Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D Praha-Plzeň-Rozvadov.
     Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena. 
     V Líních žije v současné době 2400 obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450 obyvateli.
     Místním občanům slouží základní síť obchodů a služeb a také další občanská vybavenost je na dobré úrovni. V místě je k dispozici základní i mateřská škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nově zrekonstruovaná tělocvična v sokolovně, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty a na Sulkově společenský sál v objektu místní tělovýchovné jednoty.
     Během posledních 15 let došlo na celém území obce k výraznému zkvalitnění technické infrastruktury. Dokončena byla výstavba vodovodních řadů, byla realizována komplexní plynofikace, podařilo se postavit a zprovoznit novou čistírnu odpadních vod a na ni navazující kanalizační síť.
     Vynikající geografická i dopravní poloha dává Líním dobré předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj. V současné době jsou největšími místními zaměstnavateli firmy Gühring, FLOP – Dopravní značení, Schneider Bohemia a C&C Líně. Také s jejich přispěním se míra nezaměstnanosti v obci drží výrazně pod celostátním průměrem. V souladu se schváleným územním plánem Plzeňské aglomerace je možno očekávat další rozvoj podnikatelských aktivit.
     Postupně se zlepšuje také rekreační zázemí obce. Hojně navštěvován je sportovní areál s vodní nádrží v krásném lesním prostředí, ke sportovnímu rybolovu slouží rybník Okružinka, obcí prochází trasa nově budované cyklotrasy. Rekreační charakter mají také Sulkovské lesy, navazující na lesní komplexy v sousedství plzeňských čtvrtí Nová Hospoda a Valcha.

Zobrazit více #


Obecní úřad Líně

Adresa: Plzeňská 145
330 21 Líně
   
Tel.: 377 911 234
E-mail: evidence@obec-line.cz
Inter. stránky: www.obec-line.cz
ID: 74zbtpk
   
Starosta: Bc. Michal Gotthart
Místostarosta: Petr Benedikt
   
Úřední hodiny  
Pondělí: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

~

Novinky:

 

6. - 27. 11. 2018

Zahájení zjišťovacího řízení „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“

Úřední deskaZobrazit více

31. 10. - 16. 11. 2018

Oznámení o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání o změně účastníků řízení (Ing. Jan Michálek - terénní úpravy).

Úřední deskaZobrazit více

29. 10. - 14. 11. 2018

Veřejná vyhl. - terénní úpravy Ing. Jan Michálek

Úřední deskaZobrazit více

20. 9. - 30. 11. 2018

Záměr pronájmu pozemků

Úřední deskaZobrazit více

12. 9. - 31. 12. 2018

Oznamení akce IV-12-0013328, Líně, PS, Polní, ppč. 1217/214, kNN

Úřední deskaZobrazit více

7. 9. - 15. 11. 2018

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění

Úřední deskaZobrazit více

3. 9. 2018 - 31. 3. 2019

Oznámení - akce IV-12-0013096, Líně, PS, Na Klínech, p.č. 759/173, kNN

Úřední deskaZobrazit více

3. 9. - 30. 11. 2018

Oznámení - akce IV-12-0013067, Líně, PS, p.č. 759/147, kNN

Úřední deskaZobrazit více

23. 8. - 8. 12. 2018

Změna jízdních řádů od 2. září 2018 - POVED s. r. o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy

Úřední deskaZobrazit více

17. 8. - 30. 11. 2018

Oznámení - akce IV-12-0013025, Líně, PS, Plovární, ppč. 138, kNN

Úřední deskaZobrazit více

5. 2. - 31. 12. 2018

Sběrný dvůr - ceník 2018

Úřední deskaZobrazit více

24. 1. - 31. 12. 2018

Lékařská pohotovostní služba Plzeň-sever

Úřední deskaZobrazit více

5. 12. 2017 - 31. 12. 2018

Termíny svozů směsného komunálního odpadu v obci Líně na rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

19. 9. 2017 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017

Úřední deskaZobrazit více

3. 10. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

4. 8. 2014 - 31. 12. 2023

Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník

Úřední deskaZobrazit více