Obsah

 

Obecní úřad Líně

 

Obec Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D Praha-Plzeň-Rozvadov.
     Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena. 
     V Líních žije v současné době 2400 obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450 obyvateli.
     Místním občanům slouží základní síť obchodů a služeb a také další občanská vybavenost je na dobré úrovni. V místě je k dispozici základní i mateřská škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nově zrekonstruovaná tělocvična v sokolovně, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty a na Sulkově společenský sál v objektu místní tělovýchovné jednoty.
     Během posledních 15 let došlo na celém území obce k výraznému zkvalitnění technické infrastruktury. Dokončena byla výstavba vodovodních řadů, byla realizována komplexní plynofikace, podařilo se postavit a zprovoznit novou čistírnu odpadních vod a na ni navazující kanalizační síť.
     Vynikající geografická i dopravní poloha dává Líním dobré předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj. V současné době jsou největšími místními zaměstnavateli firmy Gühring, FLOP – Dopravní značení, Schneider Bohemia a C&C Líně. Také s jejich přispěním se míra nezaměstnanosti v obci drží výrazně pod celostátním průměrem. V souladu se schváleným územním plánem Plzeňské aglomerace je možno očekávat další rozvoj podnikatelských aktivit.
     Postupně se zlepšuje také rekreační zázemí obce. Hojně navštěvován je sportovní areál s vodní nádrží v krásném lesním prostředí, ke sportovnímu rybolovu slouží rybník Okružinka, obcí prochází trasa nově budované cyklotrasy. Rekreační charakter mají také Sulkovské lesy, navazující na lesní komplexy v sousedství plzeňských čtvrtí Nová Hospoda a Valcha.

Zobrazit více #


Obecní úřad Líně

Adresa: Plzeňská 145
330 21 Líně
   
Tel.: 377 911 234
E-mail: evidence@obec-line.cz
Inter. stránky: www.obec-line.cz
ID: 74zbtpk
   
Starosta: Bc. Michal Gotthart
Místostarosta: Petr Benedikt
   
Úřední hodiny  
Pondělí: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

~

Novinky:

 

7. 6. 2023 začátek od 13:00

Jarní Jarmark v CPTS Zbůch

Kulturní akceZobrazit více

29. 5. - 14. 6. 2023

Závěr zjišťovacího řízení - „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“

Úřední deskaZobrazit více

25. 5. - 26. 6. 2023

Oznámení a informace, Modernizace trati Plzeň-Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)

Úřední deskaZobrazit více

23. 5. - 8. 6. 2023

Opatření obecné povahy " I/26, vjezdová brána s úpravou přilehlé komunikace, DPS/PDPS"

Úřední deskaZobrazit více

20. - 26. 6. 2023

Kulturní léto 2023

Kulturní akceZobrazit více

24. 6. 2023

Fotbalový turnaj v malé kopané 2023

Sportovní akceZobrazit více

15. 3. - 15. 8. 2023

3. ročník pobytu dětí v přírodě Májina údolí "MÁJA letí, učí děti"

Úřední deskaZobrazit více

2. 3. - 11. 10. 2023

Prodej chovné drůbeže

Úřední deskaZobrazit více

24. 2. 2023 - 1. 1. 2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zveřejnění nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřední deskaZobrazit více

9. 2. - 31. 7. 2023

Omexom, oznámení o stavební činnosti na území obce v době únor/2023 až červenec/2023

Úřední deskaZobrazit více

30. 1. - 31. 12. 2023

Termíny svozů komunálního odpadu pro rok 2023

Úřední deskaZobrazit více

27. 1. 2023 - 5. 1. 2024

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (27.1.2023)

Úřední deskaZobrazit více

1. 1. - 31. 12. 2023

Cvičení v Obecním domě od 1.1.2023

Sportovní akceZobrazit více

7. 12. 2022 - 31. 12. 2023

Katalog sociálních služeb pro Nýřansko

Úřední deskaZobrazit více

7. 12. 2022 - 9. 12. 2023

Nová autobusová linka č. 621, Domažlice - Plzeň, platná ode dne 11.12.2022

Úřední deskaZobrazit více

3. 11. 2022 - 31. 12. 2023

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

6. 5. 2022 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2022

Úřední deskaZobrazit více

14. 4. 2021 - 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) §§64-65 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2021

Úřední deskaZobrazit více

3. 6. 2019 - 31. 12. 2024

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY P3,50/30 p.p.č. 1303-1306, LÍNĚ - informace o projektu spolufinancovaném Evropskou unií

Úřední deskaZobrazit více

19. 3. 2019 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

19. 9. 2017 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017

Úřední deskaZobrazit více

3. 10. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

4. 8. 2014 - 31. 12. 2023

Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník

Úřední deskaZobrazit více