Obsah

 

Obecní úřad Líně

 

Obec Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D Praha-Plzeň-Rozvadov.
     Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena. 
     V Líních žije v současné době 2400 obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje v souvislosti s rostoucím zájmem o bydlení v sousedství krajské metropole. Součástí obce je i bývalá osada Sulkov s přibližně 450 obyvateli.
     Místním občanům slouží základní síť obchodů a služeb a také další občanská vybavenost je na dobré úrovni. V místě je k dispozici základní i mateřská škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nově zrekonstruovaná tělocvična v sokolovně, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty a na Sulkově společenský sál v objektu místní tělovýchovné jednoty.
     Během posledních 15 let došlo na celém území obce k výraznému zkvalitnění technické infrastruktury. Dokončena byla výstavba vodovodních řadů, byla realizována komplexní plynofikace, podařilo se postavit a zprovoznit novou čistírnu odpadních vod a na ni navazující kanalizační síť.
     Vynikající geografická i dopravní poloha dává Líním dobré předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj. V současné době jsou největšími místními zaměstnavateli firmy Gühring, FLOP – Dopravní značení, Schneider Bohemia a C&C Líně. Také s jejich přispěním se míra nezaměstnanosti v obci drží výrazně pod celostátním průměrem. V souladu se schváleným územním plánem Plzeňské aglomerace je možno očekávat další rozvoj podnikatelských aktivit.
     Postupně se zlepšuje také rekreační zázemí obce. Hojně navštěvován je sportovní areál s vodní nádrží v krásném lesním prostředí, ke sportovnímu rybolovu slouží rybník Okružinka, obcí prochází trasa nově budované cyklotrasy. Rekreační charakter mají také Sulkovské lesy, navazující na lesní komplexy v sousedství plzeňských čtvrtí Nová Hospoda a Valcha.

Zobrazit více #


Obecní úřad Líně

Adresa: Plzeňská 145
330 21 Líně
   
Tel.: 377 911 234
E-mail: evidence@obec-line.cz
Inter. stránky: www.obec-line.cz
ID: 74zbtpk
   
Starosta: Bc. Michal Gotthart
Místostarosta: Petr Benedikt
   
Úřední hodiny  
Pondělí: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

~

Novinky:

 

6. 12. 2022 začátek od 18:00

Společný vánoční koncert ZUŠ Stod

Kulturní akceZobrazit více

5. 12. 2022

Omezení provozu ordinace praktické lékařky Líně

Aktuální informaceZobrazit více

10. 12. 2022 začátek od 14:00

Vánoční trhy - Líně 2022

Kulturní akceZobrazit více

29. 11. 2022 - 28. 1. 2023

Volba prezidenta ČR 2023 - stanovení počtu a sídel okrskových volebních komisí

Úřední deskaZobrazit více

28. 11. - 14. 12. 2022

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Holub Kristián, Plzeňská 108, Líně

Úřední deskaZobrazit více

16. 12. 2022 začátek od 20:00

Míšovo Vánoční zpívání

Kulturní akceZobrazit více

17. 12. 2022 začátek od 09:00

KČT, odbor Líně - Pozvánka předvánoční pochod

Sportovní akceZobrazit více

17. 12. 2022 začátek od 15:00

Kino na kolečkách a obec zve na promítaní animovaného filmu " Mimoni 2"

Kulturní akceZobrazit více

17. 12. 2022 začátek od 16:00

Hrananá pohádka Čert a Káča

Kulturní akceZobrazit více

17. 12. 2022 začátek od 18:00

Kino na kolečkách a obec zve na promítaní komedie " Za vším hledej ženu"

Kulturní akceZobrazit více

25. 11. - 31. 12. 2022

Sběrný dvůr Líně - provozní doba o svátcích

Úřední deskaZobrazit více

18. 12. 2022 začátek od 10:00

Vánoční koledy s Check Accordion Trio

Kulturní akceZobrazit více

18. 12. 2022 začátek od 10:30

Útule pro zvířata v nouzi v Plzni - Advetní zpívání u vánočního stromku

Kulturní akceZobrazit více

23. 11. - 15. 12. 2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie č. 110060866059 dne 14.12.2022 od 8:00 - 14:00h

Úřední deskaZobrazit více

22. 11. - 8. 12. 2022

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích sil. I. tř., Plzeň sever v r. 2023

Úřední deskaZobrazit více

25. 12. 2022 od 13:00 - 26. 12. 2022 do 18:00

Výstava líňského betlému

Kulturní akceZobrazit více

3. 11. 2022 - 31. 12. 2023

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

6. 5. 2022 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2022

Úřední deskaZobrazit více

14. 4. 2021 - 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) §§64-65 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2021

Úřední deskaZobrazit více

28. 7. 2020 - 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

6. 4. 2020 - 31. 12. 2022

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

Úřední deskaZobrazit více

5. 9. 2019 - 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy.

Úřední deskaZobrazit více

3. 6. 2019 - 31. 12. 2024

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY P3,50/30 p.p.č. 1303-1306, LÍNĚ - informace o projektu spolufinancovaném Evropskou unií

Úřední deskaZobrazit více

19. 3. 2019 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

19. 9. 2017 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2017

Úřední deskaZobrazit více

3. 10. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. 2016 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

12. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

4. 8. 2014 - 31. 12. 2023

Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý vlastník

Úřední deskaZobrazit více