Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

 

 

calendar calendar

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
12. 2. 2014 Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vykonání aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice
14. 2. 2014 Získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (balneotechnik)
18. 2. 2014 Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti
18. 2. 2014 Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti
24. 2. 2014 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
24. 2. 2014 Podmínky uznávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali specializovanou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jiném členském stát
24. 2. 2014 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů
24. 2. 2014 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice
3. 3. 2014 Změna jména a příjmení
3. 3. 2014 Prohlášení o volbě druhého jména

Stránka