Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
5. 5. 2014 Nabytí státního občanství České republiky narozením
5. 5. 2014 Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky
5. 5. 2014 Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky podle § 28 zákona o státním občanství České republiky
18. 8. 2014 Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu
27. 8. 2014 Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice dle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmace
15. 9. 2014 Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)
15. 9. 2014 Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)
1. 10. 2014 Placení záloh na daň silniční
8. 10. 2014 Podání přiznání k dani z nemovitých věcí
13. 10. 2014 Zbrojní průkaz

Stránka