Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
10. 4. 2015 Žádost o sdělení výsledku vyměření daně
10. 4. 2015 Žádost o souhlas správce daně s ukončením činnosti
17. 9. 2021 Žádost o spojovací číslo plátce SIPO
19. 10. 2004 Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení
5. 2. 2016 Žádost o statistické informace
17. 9. 2021 Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
10. 4. 2015 Žádost o vrácení přeplatku daně
3. 12. 2013 Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek
17. 9. 2021 Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích
17. 9. 2021 Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích

Stránka