Obsah

 

Nápověda Nápověda

Zobraz/skryj rozšířené hledání

Stránka

sestupněvzestupně Zveřejněno sestupněvzestupně Název
17. 9. 2021 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů
17. 9. 2021 Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice
17. 9. 2021 Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vykonání aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice
17. 9. 2021 Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
17. 9. 2021 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
17. 9. 2021 Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
17. 9. 2021 Ztráta zaměstnání
17. 9. 2021 Podezření na zdravotní potíže související pravděpodobně s konzumací potravin
17. 9. 2021 Jak se bránit proti nevyhovujícím potravinám v obchodní síti
17. 9. 2021 Reklamace zkažené potraviny

Stránka